top of page

Med ein misjon om å kople alle våre kundar til framtida, gjennom teknologisk innovasjon og kunnskap, skal Volti vere ein viktig bidragsytar for å få norsk industri teknologisk berekraftig. 

FAGFELT

VOLTI koplar deg til framtida. Enten det er bustadhus, industribygg, eller ein gründer sine idear som skal realiserast. Med dyktige fagfolk, høg kompetanse, med eit innslag av særeigen interesse for teknologiske løysingar, koplar Volti alle våre kundar til framtida gjennom unike løysingar, teknologisk innovasjon og godt samarbeid. 

Elektroinstallasjon

Volti utførar prosjektering, installasjonar og service på maritime elektriske installasjonar. 

Automasjon

Volti automasjon utviklar automasjonsløysingar for effektiv bruk av kompliserte fabrikkar til fiskefartøy, til kontroll og overvaking av avanserte skipssystem for fiskeri, oppdrett og offshore-fartøy.

Miljøteknologi

Volti leverar miljøteknologi til både bedrifter og skipseigarar som har målsetting om å betre driftsøkonomi, samtidig som ein sørgjer for berekraftig aktivitet i alle sine prosessar. 

About

OM VOLTI AS

Teknologiverksemda VOLTI AS held til på Sunnmøre. Verksemda leverar tenester og produkt til skip og industribedrifter innanfor elektro, automasjon, ekom og miljøteknologi.   

Sida er under utvikling, og meir informasjon vil kome snarleg!

Vi tilset!

bottom of page