top of page

Med ein misjon om å kople alle våre kundar til framtida, gjennom teknologisk innovasjon og kunnskap, skal Volti vere ein viktig bidragsytar for å få norske hus og norsk industri teknologisk berekraftig. 

FAGFELT

VOLTI koplar deg til framtida. Enten det er bustadhus, industribygg, eller ein gründer sine idear som skal realiserast. Med dyktige fagfolk, høg kompetanse, med eit innslag av særeigen interesse for teknologiske løysingar, koplar Volti alle våre kundar til framtida gjennom unike løysingar, teknologisk innovasjon og godt samarbeid. 

Elektroinstallasjon

Volti utførar prosjektering, installasjonar og service på elektrotekniske installasjonar for bedrifter og privathushaldningar.

Ekom

Volti gjennomførar prosjektering, planlegging, installasjon, service og dokumentasjon av infrastruktur for elektronisk kommunikasjon, telecom og fiberinstallasjonar. 

Miljøteknologi

Volti leverar miljøteknologi til både bedrifter og privathushaldningar, der målsetting er å bidra til betre driftsøkonomi og samtidig sørgje for berekraftige løysingar for våre kundar. 

About

OM VOLTI AS

Teknologiverksemda VOLTI AS held til på Sunnmøre. Verksemda leverar tenester og produkt til både privat og bedriftsmarknaden innanfor elektro, automasjon, ekom og miljøteknologi.   

Sida er under utvikling, og meir informasjon vil kome snarleg!

Vi tilset!

bottom of page